6. Plzeňský kolorektální den


6. Plzeňský kolorektální den

dne 1. 5. 2020 formou internetového webináře

Odborný seminář je hodnocen 6 kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Účastníci nehradí žádný účastnický poplatek. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce č. 60194.

Úvod - prof. MUDr. Jindřich Fínek

I. blok: Diagnostika a novinky - prof. MUDr. Jindřich Fínek - prezentace ke stažení

Daum O.: Co je nového v histopatologii CRC? - prezentace ke stažení

Fínek J.: Role EGFR inhibitorů v léčbě mCRC - prezentace ke stažení

Fínek J.: BRAF a MEK inhibitory v léčbě mCRC – velké změny

II. blok: Systémová léčba mKRK

Špaček J., Petruželka L.: Mikrobiom a fekální transplantace - prezentace ke stažení

Kubala E.: Prognostický a prediktivní význam BRAF v léčbě pacientů s CRC. Co víme v roce 2020? - prezentace ke stažení

Svoboda T.: Jaký je optimální follow-up po léčbě a mají onkomarkery nějaký význam? - prezentace ke stažení

Certifikát o absolvování

Certifikát na jméno: - ke stažení zde.

6. Plzeňský kolorektální den 1. 5. 2020

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tyto stránky potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 40/1995 Sb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, a pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky.