6. Plzeňský kolorektální den


8. Plzeňský kolorektální den

dne 24. 3. 2022, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
12.00 – 13.00 Příjezd účastníků, registrace

Oběd

13.00 úvodní slovo: Prof. Fínek, přivítání MUDr. V. Šimánkem - ředitelem FN Plzeň

I. blok: Diagnostika a chirurgie: 13.00 – 15.00

1. Říčař J.: Aktuální postupy ke zvládnutí kožní toxicity EGFR léčiv(15 min)
2. Daum O.: Problematika morfologických prognostických znaků CRC(20 min)
3. Ferda J.: Kdy použít PET, MR a CT u kolorektálních nádorů(20 min)
4. Skalický T.: Chirurgická léčba jaterních metastáz KRCa po konverzní onkologické léčbě(20 min)
5. O. Vyčítal: Perspektivy watch and wait přístupu u pacientů s kompletní klinickou odpovědí na neoadjuvantní léčbu karcinomu rekta na chir. klinice FN(20 min)
6. Novák P., Geiger J., Vyčítal O., Rosendorf J, Polák R.: Robotická chirurgie kolorektálního karcinomu – naše zkušenosti(15 min)
7. Diskuze(10 min)

Coffee break 15.00 – 15.40

II. blok: Systémová léčba mKRK: 15.40 – 18.00

1.Vočka M.: Hereditární nádorové syndromy u karcinomů GIT(20 min)
2.Kubala E.: Zamyšlení nad složením standardní chemoterapie kolorektálního karcinomu(20 min)
3.Batko S.: Léčba BRAF mutovaného CRC v praxi a nové trendy v imunoterapii(20 min)
4.Fínek J.: Jak na MSI high mCRC? (10 min), 3.linie léčby CRC – pohled odjinud(10 min)
5.Fínek J.: Prediktivní vyšetřování BRAF – panelová diskuze (Fínek, Vočka, Kubala, Batko)(15 min)
6.Vokurka S.: Příklad jako z učebnice – Komplexní přístup k léčbě mCRC je zásadní(15 min)
7.Svoboda T.: Jsou ještě u CRC vůbec nějaké kontroverze?(15 min)
8.Diskuze(10 min)

18.00 Závěrečné slovo organizátorů