10. Plzeňský kolorektální den 21. 3. 2024


10. Plzeňský kolorektální den

dne 21. 3. 2024, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:

12.00 – 13.00 Příjezd účastníků, registrace

Oběd

13.00 úvodní slovo: MUDr. Václav Šimánek - ředitelem FN v Plzni

I. blok: Diagnostika a chirurgie: 13.10 – 14.40 (předsedající: Moláček J., Svoboda T.)

1. Geiger J., O. Vyčítal, J. Novák, J. Rosendorf, R. Polák, V. Liška, J. Moláček: První zkušenosti s robotickou resekcí rekta pro karcinom na Chirurgické klinice v Plzni (First experience with robotic rectal resection for cancer at the Surgical Clinic in Pilsen)(20 min)
2. Geiger J., Veselý V., Novák P., Vyčítal O., Polák R., Rosendorf J., Moláček J.: Transanální chirurgické výkony pro novotvary anorekta(20 min)
3. Fínek J.: Kombinační léčba anti EGFR a imunoterapie v léčbě mCRC(20 min)
4. Svoboda T.: Léčba CRC na základě více či méně obvyklých biomarkerů(20 min)
5. Diskuze(15 min)

Coffee break 14.45 – 15.15

II. blok: Systémová léčba: 15.15 – 17.10 (předsedající: Kubala E., Tomášek J.)

1.Kubala E.: Třetí linie léčby metastatického KRK a co potom?(20 min)
2.Batko S.: Totální neoadjuvance: podle čeho volit mezi režimy(20 min)
3.Tomášek J.: Rozhodovací algoritmus při souběhu MSI-H a mBRAF(20 min)
4.Svoboda T.: Follow-up pacientů s CRC – guideline, který nefunguje?(20 min)
5.Diskuze(15 min)

Cca. 17:30 Zakončení sympozia prof. Vokurka