6. Plzeňský kolorektální den


6. Plzeňský kolorektální den

dne 30. 4. 2020 formou internetového webináře

Program:

I. blok: Diagnostika a novinky

1. Daum O.: Co je nového v histopatologii CRC?
2. Hejda V.: EUS v diagnostice a terapii tumorů horní části trávícího traktu
3. Ferda J.: Moderní diagnostika u nádorů GIT
4. Fínek J.: Role EGFR inhibitorů v léčbě mCRC
5. Fínek J.: BRAF a MEK inhibitory v léčbě mCRC – velké změny

II. Lokální léčba KRK a řešení jejích problémů

1. Říčař J.: Novinky z kožní toxicity léčby EGFRi
2. Skalický T., Třeška V.: Léčba primárně inoperabilních jaterních metastáz

III. blok: Systémová léčba mKRK

1.Špaček J., Petruželka L.: Mikrobiom a fekální transplantace
2.Batko S.: Před (konverzní) a pooperační léčba u mCRC s resekabilními, potenciálně resekabilními a neresekabilními metastázami
3.Kubala E.: Prognostický a prediktivní význam BRAF v léčbě pacientů s CRC. Co víme v roce 2020?
4.Kiss I.: 3. linie léčby jako důležitá součást kontinua pacientů s mCRC
5.Svoboda T.: Jaký je optimální follow-up po léčbě a mají onkomarkery nějaký význam?