9. Plzeňský kolorektální den 23. 3. 2023


9. Plzeňský kolorektální den

dne 23. 3. 2023, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:

12.00 – 13.00 Příjezd účastníků, registrace

Oběd

13.00 úvodní slovo: Prof. Fínek, přivítání MUDr. V. Šimánkem - ředitelem FN Plzeň, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

I. blok: Diagnostika a chirurgie: 13.10 – 14.40 (předsedající: Fínek J., Skalický T.)

1. Fínek J.: Úvod a epidemiologie u kolorektálního karcinomu(15 min)
2. Daum O.: Patologie CRC – aktuality(20 min)
3. Vodička J.: Léčba plicních metastáz KRK ve FN Plzeň(20 min)
4. Skalický T.: Komplexní chirurgická léčba metastatického KRK (20 min)
5. Diskuze(10 min)

Coffee break 14.40 – 15.10

II. blok: Systémová léčba mKRK: 15.10 – 17.10 (předsedající: Kubala E., Svoboda T.)

1.Kubala E.: Kam jsme pokročili ve standardní léčbě mKRK, pokud vůbec?(20 min)
2.Batko S.: SCRT vs standardní chemoradioterapie a lze vynechat chirurgii u kompletní remise?(20 min)
3.Tomášek J.: Totální neoadjuvance u nádorů rekta – aktuální přehled(20 min)
4.Kiss I.: Možnosti různého zařazení imunoterapie v léčbě CRC(10 min)
5.Svoboda T.: Staré a dobré vs. blízká (spíše vzdálená) setkání třetího druhu(20 min)
6.Diskuze(15 min)

Cca. 17:10 Zakončení sympozia prof. Vokurka cca