6. Plzeňský kolorektální den


6. Plzeňský kolorektální den

dne, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
12.00 – 13.00 Příjezd účastníků, registrace

Oběd

13.00 úvodní slovo: Prof. Fínek, přivítání MUDr. V. Šimánkem - ředitelem FN Plzeň

I. blok: Diagnostika a novinky: 13.10 – 14.45
Předsednictvo: Daum O., Fínek J.

1. Daum O.: Co je nového v histopatologii CRC?(20 min)
2. Hejda V.: EUS v diagnostice a terapii tumorů horní části trávícího traktu(20 min)
3. Ferda J.: Moderní diagnostika u nádorů GIT(20 min)
4. Fínek J.: Role EGFR inhibitorů v léčbě mCRC(15 min)
5. Fínek J.: BRAF a MEK inhibitory v léčbě mCRC – velké změny(20 min)

II. Lokální léčba KRK a řešení jejích problémů: 14.45 – 15.40
Předsednictvo: Svoboda T., Skalický T.

1. Říčař J.: Novinky z kožní toxicity léčby EGFRi(15 min)
2. Skalický T., Třeška V.: Léčba primárně inoperabilních jaterních metastáz(20 min)
3. Diskuze(10 min)

Coffee break 15.40 – 16.00

III. blok: Systémová léčba mKRK: 16.00 – 17.50
Předsednictvo: Kubala E., Kiss I.

1.Špaček J., Petruželka L.: Mikrobiom a fekální transplantace(20 min)
2.Batko S.: Před (konverzní) a pooperační léčba u mCRC s resekabilními, potenciálně resekabilními a neresekabilními metastázami(20 min)
3.Kubala E.: Prognostický a prediktivní význam BRAF v léčbě pacientů s CRC. Co víme v roce 2020?(20 min)
4.Kiss I.: 3. linie léčby jako důležitá součást kontinua pacientů s mCRC(20 min)
5.Svoboda T.: Jaký je optimální follow-up po léčbě a mají onkomarkery nějaký význam?(15 min)
6.Diskuze(15 min)

17.50 Závěrečné slovo organizátorů